นายกฯบินประชุมผู้นำ”เอเปค”เวียดนาม10-11พ.ย. 

นายกฯบินร่วมประชุมผู้นำ“เอเปค”ที่เวียดนาม 10-11 พ.ย. เน้นเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ไทยเตรียมรับไม้ต่อจัดประชุมปี 65 เมื่อวันที่ 2 พ.ย. น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ครั้งที่ 25

และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ พร้อมด้วยนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ จะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 8-11 พ.ย.นี้ ที่นครดานัง ประเทศเวียดนาม โดยเวียดนามในฐานะเจ้าภาพการประชุมดังกล่าวได้กำหนดหัวข้อหลัก คือการสร้างพลวัตใหม่และการส่งเสริมอนาคตร่วมกัน ซึ่งมีประเด็นสำคัญ 4 ประเด็น คือ 1.การส่งเสริมการเติบโตที่ครอบคลุม สร้างสรรค์ และยั่งยืน  2.การส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 3.การส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรมแก่วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยในยุคดิจิทัล และ 4. การส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *