การแก้ปัญหาความสมดุลของราคาน้ำมันปาล์ม

เกษตรกรท้องถิ่นกำลังโกรธด้วยความจริงที่ว่าเครื่องใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันปาล์มได้รับการเคลื่อนย้ายจากโรงงานในท้องถิ่นที่จะติดตั้งใหม่ในโรงไฟฟ้าในอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา โรงงานแห่งนี้จะเริ่มใช้น้ำมันปาล์มในปีหน้าเท่านั้น เจ้าหน้าที่จังหวัดกระบี่พยายามที่จะเอาใจใส่เกษตรกรโดยเสนอให้สถานีบริการน้ำมันในจังหวัดทั้งหมดขายไบโอดีเซลซึ่งใช้น้ำมันปาล์ม

แผนดังกล่าวอาจนำไปสู่การแก้ปัญหาความสมดุลของราคาน้ำมันปาล์มได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันราคาเศษแก้วสำหรับกิโลกรัมต่อกิโลกรัมอยู่ระหว่าง 12 ถึง 14 บาทสำหรับน้ำยางสดระหว่าง 28 บาทถึง 31 บาทและสำหรับยางแผ่นดิบระหว่าง 32 บาทถึง 35 บาท นายกฤษฎากล่าวเสริมว่า ด้วยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนายางพาราควรให้ความคุ้มครองในราคาที่สูงขึ้น